User Tools

Site Tools


1443--tenn-ji-ku-osakala-gi

Tennōji-ku, Osaka (天王寺区?) là một trong 24 khu thuộc thành phố Osaka, tỉnh Osaka, vùng Kinki trên đảo Honshū, Nhật Bản. Quận có diện tích 4,8 km², dân số thời điểm ngày 1 tháng 2 năm 2011 là 70.085 người, mật độ dân số là 14.600 người/km².

  • Phương tiện liên quan tới Tennōji-ku, Osaka tại Wikimedia Commons
1443--tenn-ji-ku-osakala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)