User Tools

Site Tools


1450--huge-videola-gi

Huge Video là một công ty sản xuất phim khiêu dâm đồng tính nam, được thành lập bởi Matt Sterling, một đạo diễn và nhà sản xuất phim khiêu dâm.[1][2]

 • Giải Gay Producers Association 1985 cho Video Xuất sắc nhấtQuay phim xuất sắc nhất cho "Inch by Inch".[3]
 • Giải AVN / GayVN Awards 1985 cho Hãng phim Xuất sắc nhất.[4]
 • Giải XRCO 1986 cho Diễn xuất Tốt nhất cho "Bigger than Life".[5]
 • Giải XRCO 1989 cho Diễn xuất Tốt nhất cho "Heat in the Night".[5]
 • Giải Grabby Awards 2002 cho Phim Cổ điển Xuất sắc nhất cho "Scorcher".[6]
 • 1983: A Matter of Size 1 (Nỗi lo Cỡ 1)
 • 1984: Like a Horse (Như Ngựa)
 • 1985: Inch By Inch (Inch từng Inch)
 • 1989: Best of All 1 Matt Sterling (Tất cả chỉ 1 Matt Sterling)
 • 1989: Heat in the Night (Nhiệt đêm)
 • 1992: Best of All 2 Matt Sterling (Tất cả chỉ 2 Matt Sterling)
 • 1994: Thriller (Kinh dị)
 • 1996: The Choice So Hard To Resist (Sự lựa chọn khó từ chối)
 • 1998: Back for More (Trở lại với nhiều hơn nữa)
 • 1998: Fresh! (Tươi!)
 • 1998: Raging River The Ultimate Rush (Sông Raging: Cuộc đua Cuối cùng)
 • 1999: Mansized aka: Power Drivers (Cỡ Đàn ông: Tài xe Mạnh mẽ)
 • 1999: Uncut (Bản gốc)
 • 2000: Awesome (Tuyệt vời)
 • 2000: Endless Heat (Ngọn lửa Không tắt)
 • 2000: Every Last Inch (Những Inch cuối cùng)
 • 2000: Feel the Fire (Cảm nhận hơi Lửa)
 • 2000: This is Huge (Thật là Lớn)
 • 2002: Feast Your Eyes (Tình trong Mắt anh)
1450--huge-videola-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)