User Tools

Site Tools


1469--philippe-vi-c-a-ph-pla-gi

Philippe VI là vua của Pháp trong khoảng thời gian 1328 tới 1350. Philippe VI là con trai của Charles của Valois, thuộc dòng họ Capet. Philippe VI trở thành vị vua đầu tiên của nhà Valois và còn mang tước hiệu Bá tước của Maine, Anjou và Valois.

1469--philippe-vi-c-a-ph-pla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)