User Tools

Site Tools


1495--s-n-bay-bob-hopela-gi

Lên máy bay ở nhà ga B

Sân bay Bob Hope (IATA: BUR, ICAO: KBUR, LID FAA: BUR) là một sân bay công cộng có cự ly 3 dặm Anh (5 km) về phía tây bắc trung tâm kinh doanh của Burbank, một thành phố ở quận Los Angeles, California, Hoa Kỳ.[1] Tên cũ gồm Angeles Mesa Drive Airport (1928–1930),[3]United Airport (1930–1934), Union Air Terminal (1934–1940), Lockheed Air Terminal (1940–1967), Hollywood-Burbank Airport (1967–1978), Burbank-Glendale-Pasadena Airport (1978–2003) và gần đây là Bob Hope Airport (2003– đến nay). Đây là một trong những sân bay phục vụ Đại Los Angeles. Sân bay này phục vụ khu vực Los Angeles bao gồmg Glendale, Pasadena, và San Fernando Valley. Nó nằm gần hơn Griffith Park và Hollywood hơn là sân bay quốc tế Los Angeles (LAX), và sân bay duy nhất ở vùng Đại Los Angeles có kết nối đường ray trực tiếp với trung tâm Los Angeles. Sân bay chủ yếu có các tuyến bay thẳng đến Thành phố New York và Dallas-Forthworh. Sân bay có diện tích 2,5 km2 và có hai đường băng.

1495--s-n-bay-bob-hopela-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)