User Tools

Site Tools


1500--ryula-gi

Ryu (竜 hoặc 隆 hoặc りゅう hoặc リュウ):

Con người:

  • Ryu Fujisaki, một nhà sáng tác truyện tranh Nhật Bản

Nhân vật hư cấu:

  • Ryu, nhân vật chính của loạt trò chơi đối kháng Street Fighter
  • Ryu Hayabusa, một nhân vật trong Ninja Gaiden
  • Ryu Jose, một nhân vật trong Mobile Suit Gundam
  • "Wooden Sword" Ryu, một nhân vật của Shaman King
  • Ryu (Breath of Fire), nhân vật chính của loạt trò chơi Breath of Fire
1500--ryula-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)