User Tools

Site Tools


1507--ikuno-ku-osakala-gi

Ikuno-ku, Osaka (生野区?) là một trong 24 khu thuộc thành phố Osaka, tỉnh Osaka, vùng Kinki trên đảo Honshū, Nhật Bản. Quận có diện tích 8,38 km², dân số ngày 1 tháng 2 năm 2011 là 133.557 người, mật độ dân số 15.940 người/km2. Quận này có nhiều người Nhật gốc Triều Tiên và có nhiều nhà hàng thịt nướng kiểu Triều Tiên

  • Phương tiện liên quan tới Ikuno-ku, Osaka tại Wikimedia Commons
1507--ikuno-ku-osakala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)