User Tools

Site Tools


1514--lebesbyla-gi

Lebesby là một đô thị thuộc hạt Finnmark của Na Uy. Khu tự quản Lebesby thuộc hạt Finnmark. Khu tự quản này có diện tích km2, dân số là người. Thủ phủ đóng tại.

1514--lebesbyla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)