User Tools

Site Tools


1524--castel-focognanola-gi

Castel Focognano là một đô thị ở tỉnh Arezzo trong vùng Toscana, Ý. Tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2004, đô thị Castel Focognano có dân số người và diện tích là km².[1]

  1. ^ Số liệu thống kê theo Viện thống kê Ý Istat.
1524--castel-focognanola-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)