User Tools

Site Tools


1525--j-t-ku-osakala-gi

Jōtō-ku, Osaka (城東区?) là một trong 24 khu thuộc thành phố Osaka, tỉnh Osaka, vùng Kinki trên đảo Honshū, Nhật Bản. Quận có diện tích 8,42 km², dân số ngày 1 tháng 2 năm 2011 là 165.643 người, mật độ dân số 19.670 người/km².

  • Phương tiện liên quan tới Jōtō-ku, Osaka tại Wikimedia Commons
1525--j-t-ku-osakala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)