User Tools

Site Tools


1529--n-n-ila-gi

Nạn đói là một sự thiếu thốn thực phẩm trên diện rộng có thể áp dụng cho bất kỳ loài động vật nào. Hiện tượng này thường đi kèm với sự suy dinh dưỡng, chết đói, dịch bệnh, và tử vong gia tăng khu vực.

Biện pháp khẩn cấp trong việc làm giảm nạn đói chủ yếu bao gồm cung cấp các vi chất dinh dưỡng thiếu, chẳng hạn như vitamin và khoáng chất, thông qua bột gói có bổ sung hoặc trực tiếp thông qua bổ sung dinh dưỡng[1][2]. Các mô hình cứu trợ nạn đói được sử dụng ngày càng tăng thông qua các kêu gọi nhóm viện trợ bằng cách cung cấp tiền mặt hoặc chứng từ tiền mặt hoặc tiền mặt cho những nông dân địa phương theay vì mua thực phẩm từ các nước tài trợ, thường được yêu cầu theo quy định của pháp luật, như lãng phí tiền vào chi phí vận chuyển[3][4].

Các biện pháp dài hạn bao gồm đầu tư kỹ thuật nông nghiệp hiện đại, chẳng hạn như phân bón và tưới tiêu, mà chủ yếu tận loại bỏ đói trên thế giới phát triển[5]. Ngân hàng Thế giới nghiêm khắc hạn chế trợ cấp của chính phủ cho nông dân, và tăng cường sử dụng phân bón phản đối của một số nhóm môi trường. hậu quả ngoài ý muốn của nó: tác dụng phụ ảnh hưởng đến nguồn cung cấp nước và môi trường sống[6][7].

1529--n-n-ila-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)