User Tools

Site Tools


1545--tr-n-s-ng-nil-47-tcnla-gi

Trận sông Nil
Một phần của nội chiến Alexandrine
.
Thời gian 47 TCN
Địa điểm Đồng bằng sông Nil
Kết quả La Mã chiến thắng
Tham chiến
Liên quân Caesar & Cleopatra Liên quân Ptolemeic
Chỉ huy
Julius Caesar
Cleopatra VII
Mithridates I
Ptolemy XIII
Arsinoe IV
Lực lượng
2 vạn khoảng 2 vạn
Tổn thất
không rõ không rõ
.

Trận sông Nil, năm 47 TCN là một trận đánh giữa lực lượng quân La Mã-Ai Cập dưới sự chỉ huy của Julius Caesar và Cleopatra VII đánh bại quân đội của nữ hoàng Arsinoe IV và Vua Ptolemy XIII trong cuộc nội chiến Alexandrine.

1545--tr-n-s-ng-nil-47-tcnla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)