User Tools

Site Tools


1550--danh-s-ch-c-c-lo-i-thu-c-chi-i-k-chla-gi

Chi Đại kích Euphorbia là một chi thực vật có số lượng loài rất đa dạng trong họ Euphorbiaceae, với khoảng 5.000 loài và phân loài đã được miêu tả và chấp nhận trong hệ thống phân loại.[1]

Danh sách này liệt kê theo vần ABC của tên loài. Danh sách này cũng bao gồm một chi từng được xếp vào đây Chamaesyce (và không được chấp nhận), cũng như các chi liên quan Elaeophorbia, Endadenium, Monadenium, SynadeniumPedilanthus mà theo các nghiên cứu phân tích phân tử dựa trên chuỗi DNA chúng được lồng vào trong chi Euphorbia[2]

Các cây mọng nước nổi tiếng được đánh dấu (s).

  1. ^ Euphorbia Tropicos®
  2. ^ Steinmann & Porter (2002), Steinmann (2003), Bruyns et al. (2006)
  3. ^ Secretaria Regional do Ambiente e do Mar (2008), Plantas Endémicas dos Açores: Guia da Ilha do Faial, p.12; Flowering between April and July, the azorica is a low herbaceous plant that rarely grows above 100 meter altitudes
  • Bruyns, Peter V. & al. (2006): A new subgeneric classification for Euphorbia (Euphorbiaceae) in southern Africa based on ITS and psbA-trnH sequence data. Taxon 55(2): 397–420. HTML abstract
  • Govaerts, R. & al. (2010). World Checklist of Malpighiales. The Board of Trustees of the Royal Botanic Gardens.[1]
  • Steinmann, V.W. (2003): The submersion of Pedilanthus into Euphorbia (Euphorbiaceae). Acta Botanica Mexicana 65: 45-50. PDF fulltext [English with Spanish abstract]
  • Steinmann, V.W. & Porter, J.M. (2002): Phylogenetic relationships in Euphorbieae (Euphorbiaceae) based on ITS and ndhF sequence data. Annals of the Missouri Botanical Garden 89(4): 453–490. doi:10.2307/3298591 (HTML abstract, first page image)
1550--danh-s-ch-c-c-lo-i-thu-c-chi-i-k-chla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)