User Tools

Site Tools


1571--helmand-t-nhla-gi

Helmand (tiếng Pashto / tiếng Ba Tư: هلمند) là một trong số 34 tỉnh của Afghanistan. Tỉnh nằm ở phía tây nam của đất nước. Tỉnhlyj là Lashkar Gah. Sông Helmand chảy qua các khu vực chủ yếu là sa mạc, cung cấp nước cho thủy lợi.

Helmand là khu vực sản xuất thuốc phiện lớn nhất thế giới, chiếm 42% tổng sản lượng của thế giới[2][3], nhiều hơn so với sản lượng toàn bộ thuốc phiện sản xuất ở Myanma, là lớn nhất quốc gia sản xuất thứ hai sau Afghanistan.

1571--helmand-t-nhla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)