User Tools

Site Tools


1573--wallachiala-gi

Românească hay Wallachia hay Valahia là một vùng đất lịch sử ở România. Khu vực này nằm ở phía bắc của sông Danube và phía nam của vùng Nam Carpath. Românească là đôi khi được gọi là Muntenia (Đại Românească), thông qua xác định với hai phần truyền thống của nó nhỏ hơn được Oltenia (Tiểu Românească).

Românească được thành lập như là một công quốc trong những năm đầu thế kỷ 14 bởi Basarab I sau khi một cuộc nổi dậy chống lại vua Károly I của Hungary. Tuy nhiên các tài liệu đề cập đầu tiên đến lãnh thổ Românească ở phía tây của sông Olt có từ một điều lệ cho các Seneslau voievod viết năm năm 1246 bởi vua Béla IV của Hungary. Năm 1415, Românească công nhận quyền thống trị của đế chế Osman và điều này kéo dài cho đến thế kỷ 19 mặc dù từ năm 1768 đến 1854 vùng này vài lần nằm dưới sự chiếm đóng của Nga. Năm 1859, Românească hợp với Moldova để hình thành Liên hiệp các công quốc România và đến năm 1881 là Vương quốc România, tiền thân của nhà nước Romania hiện đại. Năm 1918 Transilvania được sát nhập vào România.

1573--wallachiala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)