User Tools

Site Tools


1581--osanla-gi

Osan (Hangul: 오산, Hanja: 烏山, Hán Việt: Ô Sơn) là thành phố thuộc tỉnh tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Thành phố có diện tích km2, dân số là hơn 120.000 người (năm 2008). Thành phố có cự ly 35 km về phía nam Seoul. Thành phố có 6 dong (phường). Thành phố có một trong những chợ lớn nhất Hàn Quốc, chợ Osan.

Thành phố được chia thành 6 dong (phường)

1581--osanla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)