User Tools

Site Tools


1588--hyunmoola-gi

Hyunmoo
Nike Missle Being Raised On Launcher (1961883).jpg
Loại Tên lửa đạn đạo-Tên lửa hành trình
Quốc gia chế tạo  Hàn Quốc
Lược sử hoạt động
Phục vụ 1979 - nay
Thông số
Khối lượng 2300 kg
Chiều dài 12530 mm
Đường kính 800 mm
Đầu nổ 500 kg với 272 kg các mảnh HBX-6 M17 hay đầu đạn hạt nhân W-31

Động cơ Động cơ tên lửa nhiên liệu rắn Hercules M42, tầng hai là động cơ tên lửa nhiên liệu rắn Thiokol M30
Sải cánh 3500 mm
Tầm hoạt động 180 km
Tốc độ 3,65 Mach

Hyunmoo (현무) là loại tên lửa đạn đạo được phát triển bởi Hàn Quốc có tầm hoạt động từ 180 km đến 1500 km. Việc nghiên cứu đã bắt đầu từ năm 1974 với các động cơ tên lửa của Hoa Kỳ, Hàn Quốc đã phát triển loại tên lửa hai tầng dựa vào tên lửa đất đối không Nike Hercules. Việc thử nghiệm phóng thành công năm 1978 và phiên bản cải tiến phóng thành công năm 1986. Đây là loại tên lửa duy nhất do Hàn Quốc Phát triển và chế tạo với nhiều mẫu khác nhau do các loại tên lửa khác mà Hàn Quốc phát triển đều gặp trục trặc và thất bại như tên lửa Paekgom. Trong đó mẫu Hyunmoo-1 và Hyunmoo-2 là tên lửa đạn đạo có tầm bắn từ 180 đến 500 km, còn mẫu Hyunmoo-3 là tên lửa hành trình trông rất giống với tên lửa Tomahawk của Hoa Kỳ với tầm bắn từ 500 km đến 1.500 km. Hyunmoo cũng có một số mẫu dùng để xuất khẩu nhưng tầm bắn của các mẫu xuất khẩu không quá 180 km. Mẫu Hyunmoo-2A và Hyunmoo-2B được đưa vào phục vụ cuối năm 2009.

Hyunmoo được phát triển với mục đích chính là để đối phó với Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên nhưng có thể vươn tới các thành phố như Bắc Kinh ở Trung Quốc, Tokyo ở Nhật và Vladivostok ở Nga. Trong việc chế tạo công ty Lockheed Martin của Hoa Kỳ lo khâu cung cấp nhiên liệu tên lửa còn hệ thống dẫn đường quán tính thì được cung cấp bởi GEC-4 của Anh.

1588--hyunmoola-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)