User Tools

Site Tools


1589---echy-trung-v-ngla-gi

Vùng Čechy Trung hay Bohemia Trung (tiếng Séc: Středočeský kraj) là một vùng của Cộng hòa Séc, nằm ở trung bộ vùng lịch sử Čechy (Bohemia). Vùng này có dân số là 1.284.629 người (thời điểm tháng 3 năm 2011), diện tích là 11.014 km2. Thủ phủ vùng đóng tại thành phố thủ đô quốc gia Praha.

Điểm cao nhất trong vùng cao 865 mét (2.838 ft).

1589---echy-trung-v-ngla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)