User Tools

Site Tools


1615--gurila-gi

Guri (Hangul:, Hanja:, Hán Việt: Cửu Lý) là thành phố thuộc tỉnh tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Thành phố có diện tích km2, dân số là hơn người (năm 2008). Thành phố có cự ly km về phía nam Seoul. Thành phố có dong (phường).

Thành phố được chia thành dong (phường)

1615--gurila-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)