User Tools

Site Tools


1632--ph-m-th-h-i-chuy-nla-gi

Phạm Thị Hải Chuyền

Chức vụ

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Nhiệm kỳ 3 tháng 8 năm 2011 – 8 tháng 4 năm 2016
&0000000000000004.0000004 năm, &0000000000000249.000000249 ngày
Tiền nhiệm Nguyễn Thị Kim Ngân
Kế nhiệm Đào Ngọc Dung

Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam

Nhiệm kỳ 27 tháng 12 năm 2011 – 8 tháng 4 năm 2016
&0000000000000004.0000004 năm, &0000000000000103.000000103 ngày
Tiền nhiệm Nguyễn Thị Kim Ngân
Kế nhiệm Đào Ngọc Dung

Phó Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững

Nhiệm kỳ 13 tháng 6 năm 2012 – nay
&0000000000000006.0000006 năm, &0000000000000138.000000138 ngày
Tiền nhiệm Chức vụ mới
Kế nhiệm Chưa có

Phó Chủ tịch Ủy ban Phòng chống HIV/AIDS

Nhiệm kỳ 3 tháng 08, 2011 – 8 tháng 4 năm 2016
&0000000000000004.0000004 năm, &0000000000000249.000000249 ngày
Tiền nhiệm Nguyễn Thị Kim Ngân
Kế nhiệm Đào Ngọc Dung

Thông tin chung

Đảng phái Đảng Cộng sản Việt Nam
Sinh 19 tháng 8, 1952 (66 tuổi)
Bắc Giang, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Tôn giáo Không

Phạm Thị Hải Chuyền (sinh năm 1952, quê quán: huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) là một chính khách Việt Nam. Bà nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa X, XI, Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa X. Ngày 3 tháng 8 năm 2011 bà được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội là người kế nhiệm cho bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Bà nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Chức vụ hiện nay, sau khi rời ngành Lao động và Thương binh bà là đương kim Chủ tịch Hội người cao tuổi Việt Nam.

  • Nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
  • Ngày 3 tháng 8 năm 2011 bà được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.
  • Ngày 27 tháng 12 năm 2011 bà giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam
  • http://chinhphu.vn/portal/page?_pageid=517,50685312&_dad=portal&_schema=PORTAL
1632--ph-m-th-h-i-chuy-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)