User Tools

Site Tools


1640--acheilognathusla-gi

Acheilognathus là một chi cá nước ngọt thuộc họ Cá chép. Loài điển hình của chi này là Acheilognathus rhombeus.

Các loài thuộc chi này có chiều dài từ 5 cm đến 27 cm. Chúng có kích thước và hình dạng khá giống các loài thuộc chi Puntius.

 • Acheilognathus asmussii - Dybowski, 1872
 • Acheilognathus barbatulus - Günther, 1873
 • Acheilognathus barbatus - Nichols, 1926: cá thè be râu.
 • Acheilognathus binidentatus - Li in Wang et al., 2001
 • Acheilognathus brevicaudatus - Chen & Li, 1987
 • Acheilognathus changtinhensis - Yang, Zhu, Xiong & Liu, 2011
 • Acheilognathus coreanus - Steindachner, 1892
 • Acheilognathus cyanostigma - Jordan & Fowler, 1903
 • Acheilognathus deignani - Smith, 1945
 • Acheilognathus elongatoides - Kottelat, 2001
 • Acheilognathus elongatus - Regan, 1908
 • Acheilognathus fasciodorsalis - Nguyen, 2001
 • Acheilognathus gracilis - Nichols, 1926
 • Acheilognathus hondae - Jordan & Metz, 1913
 • Acheilognathus hypselonotus - Bleeker, 1871
 • Acheilognathus imberbis - Günther, 1868
 • Acheilognathus imfasciodorsalis - Nguyen, 2001
 • Acheilognathus intermedia - (Temminck & Schlegel, 1846)
 • Acheilognathus kyphus - Mai, 1978
 • Acheilognathus longibarbatus - Mai, 1978
 • Acheilognathus longipinnis - Regan, 1905
 • Acheilognathus macromandibularis - Doi, Arai & Liu, 1999
 • Acheilognathus macropterus - Bleeker, 1871 - cá thè be vây dài.
 • Acheilognathus majusculus - Kim & Yang, 1998
 • Acheilognathus melanogaster - Bleeker, 1860
 • Acheilognathus meridianus - Wu, 1939 - cá thè be nhánh.
 • Acheilognathus microphysa - Yang, Chu & Chen, 1990
 • Acheilognathus nguyenvanhaoi - H. D. Nguyễn, Đ. H. Trần & T. T. Tạ, 2013[1]: cá thè be sọc lớn.
 • Acheilognathus omeiensis - Shih & Tchang, 1934
 • Acheilognathus peihoensis - Fowler, 1910
 • Acheilognathus polylepis - Wu in Wu et al., 1964
 • Acheilognathus polyspinus - Holcík, 1972 - cá thè be nhiều gai.
 • Acheilognathus rhombeus - Temminck & Schlegel, 1846
 • Acheilognathus striatus - Yang, Xiong, Tang & Liu, 2010
 • Acheilognathus tabira - Jordan & Thompson, 1914
  • Acheilognathus tabira erythropterus - Arai, Fujikawa & Nagata, 2007
  • Acheilognathus tabira jordani - Arai, Fujikawa & Nagata, 2007
  • Acheilognathus tabira nakamurae - Arai, Fujikawa & Nagata, 2007
  • Acheilognathus tabira tabira - Arai, Fujikawa & Nagata, 2007
  • Acheilognathus tabira tohokuensis - Arai, Fujikawa & Nagata, 2007
 • Acheilognathus taenianalis - Günther, 1873
 • Acheilognathus tonkinensis - Vaillant, 1892: cá thè be thường, cá bướm be thường
 • Acheilognathus typus - Bleeker, 1863
 • Acheilognathus yamatsutae - Mori, 1928
1640--acheilognathusla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)