User Tools

Site Tools


1641--dupleix-t-u-chi-n-ph-pla-gi

Bốn tàu chiến của Hải quân Pháp từng được đặt cái tên Dupleix để tôn vinh vị Thống đốc Pondichéry và là Toàn quyền Pháp tại Ấn Độ, Hầu tước Joseph François Dupleix vào Thế kỷ 18:

  • Dupleix (1856–1887) là một tàu corvette, nổi tiếng vì đã tham gia cuộc cách mạng Nhật Bản
  • Dupleix (1897–1919) là một tàu tuần dương bọc thép
  • Dupleix (1929–1942) là một tàu tuần dương hạng nặng
  • Dupleix (D 641) là một tàu frigate chống tàu ngầm kiểu F70 hiện vẫn đang hoạt động

Ngoài ra hai tàu buôn Pháp cũng từng mang cái tên này:

  • Dupleix (1901–1917) là một tàu barque ba cột buồm bị tàu cướp tàu buôn Đức Seeadler đánh chìm ngày 5 tháng 3 năm 1917
  • Dupleix (1914–1942) là một tàu hàng bị tàu ngầm Nhật Bản đánh chìm tại Thái Bình Dương năm 1942
1641--dupleix-t-u-chi-n-ph-pla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)