User Tools

Site Tools


1653--chi-v-ng-nemla-gi

Chi Vông nem (danh pháp hai phần: Erythrina) là một chi thực vật có hoa thuộc họ Đậu (Fabaceae). Chi này có 130 loài. Môi trường sống tự nhiên của các loài trong chi này là vùng núi ẩm nhiệt đới và cận nhiệt đới.

Chúng là cây cao đến 30 m (98 ft).

 • E. Palmer & N. Pitman: Trees of southern Africa, Balkema, CapeTown, 1972
 • B. A Krukoff: Notes on Asiatic-Polynesian-Australian species of Erythrina. In: Journal of the Arnold Arboretum 53: 128–139, 1972
 • B. A Krukoff, R. C. Barney: Conspectus of species of the genus Erythrina, Lloydia 37: 332–459, 1974
 • K. C. Palgrave: Trees of southern Africa ed. 2. Struik Publishers, Johannesburg, 1977
 • B. A Krukoff: Notes on the species of Erythrina, Allertonia 3(1): 121–138, 1982
 • E. Pooley: Trees of Natal, Zululand and Transkei, Natal Flora Publication Trust, Durban, 1993
 • A. Bruneau: Phylogenetic and biogeographic patterns in Erythrina (Leguminosae): evidence from 18-26S nuclear rDNA ITS sequences, chloroplast DNA restriction site data, and morphological characters, Amer. J. Bot. 83(6S): 142, 1996
 • A. Bruneau: Phylogenetic and biogeographical patterns in Erythrina (Leguminosae: Phaseoleae) as inferred from morphological and chloroplast DNA characters, Syst. Bot. 21(4): 587–605, 1997
 • A. Bruneau: Evolution and homology of bird pollination systems in Erythrina (Leguminosae: Phaseoleae), American Journal of Botany 84: 54–71, 1997
 • Chi Vông nem tại Hệ thống Thông tin Phân loại Tích hợp (ITIS).
 • Erythrina tại trang Trung tâm Thông tin Công nghệ sinh học quốc gia Hoa Kỳ (NCBI).
 • List of species of Erythrina from LegumeWeb
 • Photo gallery - Coral Tree (Erythrina lysistemon)
 • Erythrina moths on the UF / IFAS Featured Creatures Web site
1653--chi-v-ng-nemla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)