User Tools

Site Tools


1656--chi-c-ch-tla-gi

Chi Cá chát (tên khoa học Acrossocheilus) là một chi cá nước ngọt thuộc phân họ Cá bỗng (Barbinae), họ Cyprinidae (họ Cá chép).

Chiều dài thân tối đa của các loài khoảng từ 8 cm đến 20 cm. Hầu hết các loài trong chi này có ở Đông Nam Á (đặc biệt là Việt Nam) và Trung Quốc.

 • Acrossocheilus aluoiensis - Nguyen, 1997 - cá sao A Lưới
 • Acrossocheilus baolacensis - Nguyen, 2001
 • Acrossocheilus beijiangensis - Wu & Lin, 1977
 • Acrossocheilus clivosius - Lin, 1935 - cá chát vạch
 • Acrossocheilus fasciatus - Steindachner, 1892
 • Acrossocheilus formosanus - Regan, 1908
 • Acrossocheilus hemispinus - Nichols, 1925
 • Acrossocheilus iridescens - Nichols & Pope, 1927 - cá chát hoa
 • Acrossocheilus jishouensis - Zhao, Chen & Li, 1997
 • Acrossocheilus kreyenbergii - Regan, 1908
 • Acrossocheilus labiatus - Regan, 1908
 • Acrossocheilus lamus - Mai, 1978 - cá chát sông Lam
 • Acrossocheilus longipinnis - Wu, 1939
 • Acrossocheilus macrophthalmus - Nguyen, 2001
 • Acrossocheilus malacopterus - Zhang, 2005
 • Acrossocheilus monticola - Günther, 1888
 • Acrossocheilus paradoxus - Günther, 1868
 • Acrossocheilus parallens - Nichols, 1931
 • Acrossocheilus rendahli - Lin, 1931
 • Acrossocheilus spinifer - Yuan, Wu & Zhang, 2006
 • Acrossocheilus stenotaeniatus - Chu & Cui, 1989
 • Acrossocheilus wenchowensis - Wang, 1935
 • Acrossocheilus xamensis - Kottelat, 2000
 • Acrossocheilus yalyensis - Nguyen, 2001
 • Acrossocheilus yunnanensis - Regan, 1904 - cá chát Vân Nam
1656--chi-c-ch-tla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)