User Tools

Site Tools


1659--h-a-t-ngla-gi

Toà nhà Trung tâm hoả táng Bình Hưng Hoà

Hoả táng (hay được gọi không trọn nghĩa là hỏa thiêu hay thiêu) là hình thức an táng người chết bằng cách thiêu xác để lấy tro cốt đựng trong hũ, bình hay còn gọi là tiểu. Tuỳ theo từng tôn giáo, tro sau khi hoả táng được chôn cất hoặc đem về thờ tại nhà hoặc gửi vào các nơi thờ phượng (chùa, nhà thờ, đình, miếu...)

Cũng có nơi sẽ đem rải tro ra sông, hồ, đồi, núi theo nguyện ước của người quá cố.

1659--h-a-t-ngla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)