User Tools

Site Tools


1660--s-ng-c-u-ng-hla-gi

Sông Cầu là một thị trấn thuộc huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Thị trấn được thành trên cơ sở thị trấn nông trường Sông Cầu cũ vào đầu năm 2011. Theo quy trình pháp lý, thị trấn nông trường Sông Cầu được giải thể, sáp nhập vào xã Quang Sơn rồi ngay sau đó lại được tách ra để thành lập thị trấn Sông Cầu. Thị trấn Sông Cầu nằm gần tuyến quốc lộ 1B từ Thái Nguyên đi Lạng Sơn và có vị trí đông giáp xã Khe Mo; tây giáp xã Hóa Trung; nam giáp xã Hóa Trung; bắc giáp xã Quang Sơn, đều thuộc huyện Đồng Hỷ. Thị trấn có diện tích 10,4 km² và dân số năm 2011 là 4.052 người.[1] Thị trấn nông trường Sông Cầu cũ được thành lập trên cơ sở nông trường chè Sông Cầu.

1660--s-ng-c-u-ng-hla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)