User Tools

Site Tools


1665--garzla-gi

Châu tự trị dân tộc Tạng Garzê (甘孜藏族自治州, Cam Tư Tạng tộc tự trị châu) là một châu tự trị của tỉnh Tứ Xuyên, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Châu tự trị dân tộc Tạng Garzê quản lý các đơn vị cấp huyện sau:

 • Khang Định (康定),
 • Đan Ba (丹巴),
 • Lô Hoắc (炉霍)
 • Cửu Long (九龙),
 • Cam Tư (甘孜),
 • Nhã Giang (雅江)
 • Tân Long (新龙),
 • Đạo Phu (道孚),
 • Bạch Ngọc (白玉)
 • Lý Đường (理塘),
 • Đức Cách (德格)
 • Hương Thành (乡城),
 • Thạch Cừ (石渠)
 • Đạo Thành (稻城),
 • Sắc Đạt (色达),
 • Ba Đường (巴塘)
 • Lô Định (泸定),
 • Đắc Vinh (得荣)
1665--garzla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)