User Tools

Site Tools


1682--sassuolola-gi

Sassuolo là một đô thị (comune) ở tỉnh Modena, vùng Emilia-Romagna của Ý. Đô thị Sassuolo có diện tích km2, dân số thời điểm 31 tháng 5 năm 2005 là 41.668 người.

1682--sassuolola-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)