User Tools

Site Tools


1690--cabinda-th-nh-phla-gi

Cabinda, còn được gọi Tchiowa, là một thành phố nằm ở tỉnh Cabinda, một vùng đất nằm ngoài của Angola. Chủ quyền của Angola đối với Cabinda là tranh chấp với Cộng hòa Cabinda. Thành phố của Cabinda có 357.576 người năm 2008. Thành phố ban đầu được thành lập bởi người Bồ Đào Nha xung quanh cảng cho các mục đích của việc buôn bán nô lệ. Có đáng kể nguồn dự trữ dầu mỏ ngoài khơi gần đó.

1690--cabinda-th-nh-phla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)