User Tools

Site Tools


1694--suffren-t-u-chi-n-ph-pla-gi

Bảy tàu chiến của Hải quân Pháp từng được đặt cái tên Suffren nhằm vinh danh vị Đô đốc vào Thế kỷ 18 Pierre André de Suffren:

  • Suffren (1791-1794) là một tàu chiến tuyến lớp Téméraire 74 khẩu pháo, sau được đổi tên thành Redoutable, trở nên nổi tiếng do đã phòng thủ trong trận Trafalgar và giết chết Đô đốc Nelson trong ngày đó
  • Suffren là một tàu chiến tuyến lớp Téméraire 74 khẩu pháo hoạt động từ năm 1801 đến năm 1815
  • Suffren là một tàu chiến tuyến 90 khẩu pháo hoạt động từ năm 1824 đến năm 1865
  • Suffren là một tàu frigate bọc thép hoạt động từ năm 1866 đến năm 1897
  • Suffren là một thiết giáp hạm hoạt động từ năm 1899 đến năm 1916
  • Suffren là một tàu tuần dương hạng nặng hoạt động từ năm 1926 đến năm 1963
  • Suffren (D602) là một tàu hộ tống trang bị tên lửa hoạt động từ năm 1968 đến năm 2008
  • Một tàu ngầm lớp Barracuda sẽ mang tên Suffren, được dự định đưa ra hoạt động vào năm 2017
  • Les bâtiments ayant porté le nom de Suffren
1694--suffren-t-u-chi-n-ph-pla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)